EN

Vijesti

Istraživanje - žene na poslu

Istraživanje - žene na poslu

Objavljujemo rezultate nedavno provedenog istraživanja na temu ravnopravnosti žena na poslu, kojeg već petu godinu za redom provodi McKinsey&Company i LeanIn.org, s ciljem da se poboljšaju uvjeti ravnopravnosti žena na tržištu rada, naročito u korporativnom svijetu. U istraživanju je ove godine sudjelovalo 329 kompanija, koje upošljavaju više od 13 milijuna zaposlenika, od čega je u samom istraživanju aktivno participiralo više od 68.500 zaposlenih. 

U posljednjih pet godina uočeno je da se sve više žena diže na najviše razine kompanija. Isto tako, sve je veći broj kompanija koji uviđa vrijednost žena na vodećim pozicijama i tako potvrđuju da se može postići značajan napredak u rodnoj raznolikosti, što je važan korak u pravom smjeru. Ipak, žene i su i dalje premalo zastupljene na svim razinama. Da bi se promijenila takva situacija, tvrtke se moraju usredotočiti na stvarne probleme. Često se spominje takozvani problem “staklenog stropa” koji spriječava žene da dođu do rukovodećih položaja, no u stvarnosti se zapravo najveća prepreka javlja puno ranije u karijerama žena, i to obično već u prvom koraku napredovanja na prvu moguću menedžersku poziciju. Popravljanje ove tzv. “slomljene prečke” ključ je za postizanje jednakosti. 

Kultura rada jednako je važna. Svi se zaposlenici trebaju osjećati poštovano i imati jednake prilike za rast i napredak. Zaposlenicima je važna pravednost sustava, ne samo za njih same, već i za sve u okruženju. Svi žele da sustav bude pravedan.

Napori da se promovira raznolikost pri zapošljavanju je važna za kasnije stvaranje snažne kulture koja može omogućiti daljnji razvoj i jačanje zaposlenika. Što je raznolikost veća to će biti inkluzivnija sredina. Kad se unutar organizacijske kulture osjeća uključenost i pravednost, žene i sve ostale manje zastupljene grupe u organizaciji bit će sretnije i postizati bolje rezultate.

Njegujući raznolikost i gradeći kulturu koja se zasniva na otvorenim prilikama i pravednosti te s posebnim fokusom na popravljanje “slomljene prečke”, kompanije mogu riješiti problem rodnih razlika i postići napredak na putu prema boljoj rodnoj jednakosti.

Dobra je vijesti da danas čak 44 posto kompanija ima barem 3 ili više žena na visokim pozicijama u upravama, no to je još uvijek daleko od postizanja jednakosti. Nažalost na 62 posto muškaraca koji su promovirani na više pozicije, samo 38 posto žena postigne isti rezultat. Takva se nejednakost najčešće osjeti u najranijoj fazi karijere, što ima dugoročne posljedice na daljnji razvoj talenata. Muškarci značajno nadjačaju žene na menedžerskim pozicijama, a što se ljestvica više penje to se osjeti veća razlika i sve je manje žena. 

Problem “slomljene prečke” kao prepreke za napradovanje žena se često potcijenjuje kao problem, a kasnije se efekti toga još jače osjete. Odjel ljudksih resursa često to ne prepoznaje kao značajan problem, smatrajući da su žene dovoljno zastupljene i da se kroz 10-tak godina može postići jednakost. Nažalost, statistika kaže da su zaposlenici često pretjerano optimisitični jer smatraju da je 1 žena na 3 menedžerske pozicije dobar omjer. 62 posto muškaraca i 54 posto žena će reći na to da su žene tim rezultatom odlično zastupljene u menedžmentu.

Kad bi žene bile promovirane i zapošljavane na menedžerske pozicije po istoj stopi kao i muškarci, kroz 5 narednih godina Amerika bi mogla dodati milijun žena više na menedžerske pozicije. Time bi se mogao ostvariti revolucionarni pomak na tržištu rada.

Detalje izvornog istraživanja možete pronaći na linku: Woman in Workplace 2019.  

Kao zaključak šaljemo sažetak rješenja koja se preporučaju kompanijama:

  1. Postaviti kao osnovni cilj zapošljavanje što većeg broja žena na pozicije prve linije menedžmenta
  2. Zahtjevati što veću raznolikost kod zapošljavanja i promocija
  3. Evaluatore treba trenirati da prevladaju nesvjesnu pristranost
  4. Jasno definirati evaluacijske kriterije
  5. Postaviti i razvijati što veći broj žena kao moguće opcije za napredovanje u budućnosti